Miasto Ropczyce to stolica powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Jest jednym z najstarszych miast południowo-wschodniej Polski. Położone malowniczo nad rzeką Wielopolką 30 km na zachód od Rzeszowa, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej 986. Liczy 15 891 mieszkańców (31.12.2016 r.) i zajmuje obszar o powierzchni 47 km. Mieszczą się tutaj siedziby takich urzędów administracyjnych jak: sądu, prokuratury, policji, państwowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, wete¬rynarii, powiatowego urzędu pracy, zespołu opieki zdro¬wotnej i oczywiście starostwa powiatowego.

Gmina Ropczyce jest gminą miejsko-wiejską położoną w obrębie Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. W skład gminy wchodzi 8 sołectw: Brzezówka, Gnojnica Wola, Gnojnica Dolna, Lubzina, Łączki Kucharskie, Mała, Niedźwiada i Okonin oraz 9 osiedli: św. Barbary, Brzyzna, Chechły, Czekaj, Granice, Pietrzejowa, Północ, Śródmieście i Witkowice. 139 km2 obszaru miasta i gminy zamieszkuje ponad 27 tys. mieszkańców. Ważnym dla dalszego rozwoju Ropczyc jest dobre położenie geograficzne na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych oraz bliskość autostrady A4 oraz magistrali kolejowej E30. Obwodnica miasta skutecznie pomogła w rozładowaniu dużego natężenia ruchu, uatrakcyjniając jednocześnie obszar inwestycyjny. Dobre usytuowanie oraz nowoczesna infrastruktura korzystnie wpłynęły na ofertę Samorządu dla przedsiębiorców.