Numery telefonów - Urząd Miejski w Ropczycach

Lp. Stanowisko/Wydział Nr Pokoju Numer telefonu
1. BURMISTRZ 208 Łączy Sekretariat
2. ZASTEPCA BURMISTRZA 208 Łączy Sekretariat
3. SEKRETARZ 202 (17) 22 10 552
4. SKARBNIK 112 (17) 22 10 541
5. SEKRETARIAT 208 (17) 22 10 550
6. BIURO RADY 108 (17) 22 10 535
7. URZÄ„D STANU CYWILNEGO 13 (17) 22 10 538
8. KASA (17) 22 10 544
9. KADRY I SZKOLENIA 104 (17) 22 10 522

REFERAT KOMUNIKACJI SPOĹECZNEJ, PROMOCJI I ROZWOJU

10. PROMOCJA GMINY 210 (17) 22 10 559
11. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI 210 (17) 22 10 523
12. KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ 210 (17) 22 10 523

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

13.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

2 (17) 22 20 273
14.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

18 (17) 22 10 526
15. DOWODY OSOBISTE 18 (17) 22 10 527
16. ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZANIE IMPREZ MASOWYCH 105 (17) 22 10 520
17. KARTA SENIORA 105 (17) 22 10 520
18. WOJSKOWOŚĆ 106 (17) 22 10 524
19. ARCHIWUM ZAKŁADOWE 108 (17) 22 10 535

REFERAT SPRAW ORGANIZAYCJNO-ADMINISTRACYJNYCH

20. ZAOPATRZENIE 1 (17) 22 10 525
21. BIURO OBSŁUGI KLIENTA BOK (17) 22 10 510

REFERAT PODATKÓW

22. PODATKI z terenu Miasta Ropczyce (osiedla: Św. Barbary, Brzyzna, Chechły, Czekaj, Granice, Pietrzejowa, Północ, Śródmieście, Witkowice) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą z terenu całej Gminy Ropczyce. 110 (17) 22 10 546
23. PODATKI z terenu Gminy Ropczyce (sołectwa: Brzezówka, Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola, Lubzina, Łczki Kucharskie, Mała, Niedźwiada, Okonin). 115 (17) 22 10 545
24. PODATKI od Środków transportowych, pobór i egzekucja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego. 103 (17) 22 10 548
25. PODATKI odpady komunalne, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 103 (17) 22 10 548

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA DRÓG I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

26. OŚWIETLENIE ULICZNE 16 (17) 22 10 530
27. DODATKI MIESZKANIOWE, LOKALE SOCJALNE 17 (17) 22 10 533
28. DROGI 17 (17) 22 10 532
29. CZYSTOŚĆ I ZIELEŃ MIEJSKA 17 (17) 22 10 533
30. GOSPODAROWANIE ODPADAMI, OCHRONA ZWIERZĄT 204 (17) 22 10 556
31. UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH 204 (17) 22 10 556

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

32. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 206 (17) 22 10 564
33. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 206 (17) 22 10 564
34. DZIERŻAWA, NAJEM GRUNTÓW 205a (17) 22 10 562
35. NUMERACJA BUDYNKÓW 205a (17) 22 10 562
36. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP. PRZESTRZ., ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 205a (17) 22 10 562
37. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY 205, 205a (17) 22 10 560, (17) 22 10 562
38. WYCINKA DRZEW 206 (17) 22 10 557
       
39. DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 206

(17) 22 10 557

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

40. INWESTYCJE kubaturowe, kanalizacyjne, wodociągowe. 8 (17) 22 10 565

REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 5, 10 (17) 22 10 567
42. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 4 (17) 22 20 271

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

112 - 114 (17) 22 10 540

ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

116 (17) 22 10 515