Numery telefonów - Urząd Miejski w Ropczycach

Lp. Stanowisko/Wydział Nr Pokoju Numer telefonu
1. BURMISTRZ 208 Łączy Sekretariat
2. ZASTEPCA BURMISTRZA 208 Łączy Sekretariat
3. SEKRETARZ 201 (17) 22 10 552
4. SKARBNIK 112 (17) 22 10 541
5. SEKRETARIAT 208 (17) 22 10 550
6. BIURO RADY 108 (17) 22 10 535
7. URZÄ„D STANU CYWILNEGO 13 (17) 22 10 538
8. KASA 15 (17) 22 10 544
9. KADRY I SZKOLENIA 104 (17) 22 10 522

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

10. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 101 (17) 22 20 273
11. EWIDENCJA LUDNOŚCI 18 (17) 22 10 526
12. DOWODY OSOBISTE 18 (17) 22 10 527
13. ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZANIE IMPREZ MASOWYCH 105 (17) 22 10 520
14. KARTA SENIORA 105 (17) 22 10 520
15. WOJSKOWOŚĆ I OSP 107 (17) 22 10 512
16. ARCHIWUM ZAKŁADOWE 108 (17) 22 10 535

REFERAT SPRAW ORGANIZAYCJNO-ADMINISTRACYJNYCH

17. ZAOPATRZENIE 1 (17) 22 10 525
18. BIURO OBSŁUGI KLIENTA BOK (17) 22 10 510

19.

POTWIERDZANIE PZ OBSŁUGA CEIDG 2 (17) 22 10 537
20. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI 10 (17) 22 10 523
21. KARTA DUŻEJ RODZINY 10 (17) 22 10 523

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

22. INWESTYCJE kanalizacyjne, wodociągowe. 7 (17) 22 10 568
23. INWESTYCJE kubaturowe. 8 (17) 22 10 565

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

24. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 206 (17) 22 10 564
25. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 206 (17) 22 10 564
26. DZIERŻAWA, NAJEM GRUNTÓW 205 (17) 22 10 560
27. NUMERACJA BUDYNKÓW 205 (17) 22 10 560
28. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP. PRZESTRZ., ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 205 (17) 22 10 560
29. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY 205 (17) 22 10 560, (17) 22 10 562

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

30. GOSPODAROWANIE ODPADAMI, OCHRONA ZWIERZĄT 204 (17) 22 10 556
31. UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH 202 (17) 22 10 553
32. WYCINKA DRZEW 206 (17) 22 10 557
33. DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 206 (17) 22 10 557
33. FOTOWOLTAIKA, CZYSTE POWIETRZE, 209 (17) 22 10 567

REFERAT DRÓG I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

34. OŚWIETLENIE ULICZNE 16 (17) 22 10 530
35. DODATKI MIESZKANIOWE, LOKALE SOCJALNE 17 (17) 22 10 533
36. DROGI 17 (17) 22 10 532
37. CZYSTOŚĆ I ZIELEŃ MIEJSKA 16 (17) 22 10 530

REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH, ROZWOJU I  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

39. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 4 (17) 22 20 271
40. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 5 (17) 22 10 558

REFERAT PODATKÓW

41. PODATKI z terenu Miasta Ropczyce (osiedla: Św. Barbary, Brzyzna, Chechły, Czekaj, Granice, Pietrzejowa, Północ, Śródmieście, Witkowice) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą z terenu całej Gminy Ropczyce. 110 (17) 22 10 546
44. PODATKI z terenu Gminy Ropczyce (sołectwa: Brzezówka, Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola, Lubzina, Łczki Kucharskie, Mała, Niedźwiada, Okonin). 115 (17) 22 10 545
45. PODATKI od środków transportowych, odpady komunalne, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 103 (17) 22 10 539

ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI SPOĹECZNEJ I  PROMOCJI

46. PROMOCJA GMINY 210 (17) 22 10 559

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

47. KSIĘGOWOŚĆ 112 - 114 (17) 22 10 543
48. Pobór i egzekucja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego 203 (17) 22 10 540

ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

49. KASA, STYPENDIA 118 (17) 22 20 278
50. PŁACE 119 (17) 22 10 518
51. KSIĘGOWOŚĆ 120 (17) 22 20 279
52. REMONTY 121 (17) 22 10 519
53. KADRY 122 (17) 22 10 515