W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 15/1/2022 w miejscowości Niedźwiada - ETAP I

Data uchwały:
2022-04-29

Numer uchwały:
XLVII/487/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 29.06.22