Aktualizacja ostrzeżenia przed burzami z gradem i upałami.