• Data złożenia petycji:  23 lutego 2021 r.
  • Imię i Nazwisko lub Nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Brak zgody.
  • Przedmiot petycji: Petycja zawierającao o rozpatrzenie trzech petycji - uchwał: w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny, o wymogach dotyczącuch stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 na terenie gminy, o publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy.  
  • Podmiot rozpatrujący: Rada Miejska w Ropczycach.
  • Dane dotyczące przebiegu postępowania i przewidywany termin rozpatrzenia: Petycja skierowana do Komisji skarg, wniosków i petycji. 
  • Przewidywany termin rozpatrzenia: do 23 maja 2021 r.