Zamknij okno Drukuj dokument

Budowa oświetlenia przy ulicy Pałacowej w Ropczycach

Uwaga:
- "Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa" - w związku z jego dużym rozmiarem i uwarunkowaniami technicznymi został spakowany i podzielony na 2 części, aby go otworzyć należy pobrać obie spakowane części do jednego katalogu, a następnie rozpakować za pomocą załączonego programu 7zip.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (5MB)    
SIWZ (941.3kB)    
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (15.6kB)    
Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa.7z (20MB)    
Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa.7z (19.9MB)    
Załącznik nr 3 - SSTWiORB (6.4MB)    
Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (45kB)    
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału (18.4kB)    
Załącznik nr 6 Wzór umowy (441.3kB)    
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (14.3kB)    
Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych robót (15.4kB)    
Załącznik nr 9 - Wykaz osób (13.7kB)    
Program do rozpakowania 7zip (1.1MB)    
Odpowiedź na zapytanie nr 1 (672.1kB)    
Informacja z otwarcia ofert (254.9kB)    
Informacja o wyborze oferty (222.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Wośko
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Wośko
Data wprowadzenia:2018-10-03 14:46:56
Opublikował:Mariusz Wośko
Data publikacji:2018-10-03 15:20:45
Ostatnia zmiana:2018-10-26 09:49:30
Ilość wyświetleń:486