Zamknij okno Drukuj dokument

22.08.2019 - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Ropczyce

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (449.5kB)    
SIWZ-GAZ (1012.9kB)    
Załącznik nr 1 - formularz oferty (23.5kB)    
Załącznik nr 1a - formularz cenowy (17.4kB)    
Załącznik nr 2 - wykaz miejsc odbioru (73.2kB)    
Załącznik nr 3 - wzór umowy (67.3kB)    
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (18.4kB)    
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o posiadaniu umowy z OSD (17.7kB)    
Załącznik nr 6 - espd (154.6kB)    
Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia o braku wydania wyroku sądu (18.2kB)    
Załącznik nr 8 - wzór oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (17.7kB)    
Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (17.9kB)    
Załącznik nr 10 - wzór wykazu dostaw (18.4kB)    
Załącznik nr 11 - identyfikator postępowania (607.8kB)    
Załącznik nr 12 - klucz publiczny (0.8kB)    
Załącznik nr 13 - wzór oświadczenia o zastrzeżeniu informacji (18.1kB)    
Odpowiedź na zapytania nr 1 (87.8kB)    
ZMIANA treści SIWZ (57.5kB)    
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (560.3kB)    
SIWZ - ZMODYFIKOWANY (1012.9kB)    
Załącznik nr 2 - wykaz miejsc odbioru - ZMODYFIKOWANY (73.3kB)    
Załącznik nr 6 - espd - ZMODYFIKOWANY (154.5kB)    
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (711.7kB)    
Informacja z otwarcia ofert (38.3kB)    
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (35.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Wośko
Data utworzenia:2019-08-22 14:12:36
Wprowadził do systemu:Mariusz Wośko
Data wprowadzenia:2019-08-22 14:12:47
Opublikował:Mariusz Wośko
Data publikacji:2019-08-22 14:16:23
Ostatnia zmiana:2019-10-18 09:10:55
Ilość wyświetleń:474